سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

اتوبوس که حرکت کرد ، صدایم را باد برد ...

لشکر خوبان روایت خاطرات تلخ و شیرین سالهایی است که بر زندگی سردار دفاع مقدس مهدیقلی رضایی بنام « جنگ » گذشته است و آنها را معصومه سپهری سالها پیش بر روی کاغذ های سپید ثبت کرد

کافه ی ستاره های قلب یخی ...

یک عاشقانه ساده در روستا می گذرد و روستا مشخصات و ویژگی های خاص خودش از جمله سادگی ، شور و طراوت ، گویش ، لهجه و پوشش و ... را دارد که جز همان پوشش اگزوتیک و مزخرف استارهایش هیچ مشخصه ای از روستایی بودن ندارد

چشمام رو می بستم و می دویدم تا به حیات برسم

دهلیز با پلان های کوتاه بسیاری آغاز می شود که در ابتدا با این شیوه قصد بیان پنج سال گذشته بر زن و امیر علی را دارد ، اما زن کم رنگ و در حاشیه است و پلان های بسیار فیلم کمتر به تلاش های پنج ساله او می پردازد و بیشتر شیطنت های کودک را 

خصوصی بدون کاج و همسر و فرح بخش

رفتارهای مشکوک زن و استرس هایش مدام به آرامش اولیه فیلم خدشه وارد می کند اما متاسفانه فیلم خالی از تعلیق آنچنانی است تا مخاطب را بدنبال خود بکشاند و تماشاگر منتظر رخ دادن لحظه اصلیست و کمتر به پیش بینی و همزاد پنداری با آوا و محسن

کتاب مصاحبه های تروفو با هیچکاک

فرانسوا تروفوی فرانسوی حاصل بیش از پنجاه ساعت بحث و گفتگوی بین خودش و آلفرد هیچکاک را در کتابی که آنرا هلن . جی اسکات آمریکایی ابتدا ترجمه نمود و سپس پرویز دوایی انرا از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد ، آورده است 

تابلوی نقاشی فرانسوا تروفو ...

موج نوی فرانسه لحظه ای از زندگی یک ، دو و سه ساعته و شاید چند روز را روایت می کند و شاید در این زمان از زندگی نقش یک داستان اتفاقی رخ ندهد و فقط او سیگاری بکشد که دید و نمای هنرمندانه دارد

بالاخره آمریکایی ها خوبند یا بد ...

ساخته اخیر مارک فارستر به دغدغه جدید هالیوود باز می گردد ، مسئله ای که به شدت آن را فراگیر کرده اند « زامبی » اما اینبار از دل زامبی ها و منجی انسان ها قرار است چیز دیگری را بیرون بیاورند بنام منطقه ثبات و آرامش و بهشت ابدی انسان ها بر زمین