سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

سینما ، فلسفه و منطق واچوفسکی ها

یک فیلم سینمایی تمام عیار و شاید به جرأت می توان گفت شش فیلم سینمایی در یک اثر ؛ روایت تو در توی واچوفسکی ها ، روایت و تعریف آنها از فلسفه و منطق خودشان است ، ابر اطلس بر مبارزه ازلی خیر و شر تاکید دارد 

حکایت نصرانی و قافله حسین بن علی

شماس شامی روایت نامه های یولیوس شماس ارباب جالوت است که در مجلس عیش و نوش یزید بن معاویه و به هنگام حضور اسرا در قصر دستور قتل اربابش را یزید صادر می کند و جالوت محکوم به خیانت به روم و خلیفه جوان می شود

ملکه فیلم واقعی دفاع مقدس

ملکه ساخته ی اخیر محمد علی باشه آهنگر اکنون در اوج سینمای دفاع مقدس و فیلم های ضد جنگ قرار دارد البته جنگ بدان معنا که از کشتار ، شورش و غارت می گوید نه ازدفاع ، ملکه به شدت برخلاف جنگ و خونریزی پیش می رود 

فیلم بی نظیر رمان خالد حسینی

بالاخره امروز بادبادک باز را دیدم ساختار قدرتمند فیلمنامه با کمترین سیاه نمایی یک کارگردان غربی از مردمان مسلمان ، فیلمبرداری فوق العاده از مناظری بکر ، موسیقی فوق العاده ای که از صفر تا صد به همراه فیلم پیش می رود و بازی ...

بی خبر از حوض نقاشی و گنجشکک اشی مشی

حوض نقاشی اخرین ساخته مازیار میری است که در بردارنده چند روزی از زندگی زوجی مبتلا به معلولیت ذهنی و فرزند سالمشان در گیر و دار دغدغه های فرزند و بزرگتر شدن اوست و این زوج فقط باید با یکدیگر بسازند

سال 1500 که شد داشت خوابم می برد ...

تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی داستان شهر ، زندگی و مردمانی است که خیلی خیلی پیش رفته اند و انسان ها دیگر زمان مر گ خود را به دقیقه و ثانیه هم می دانند حال در این وضع و اوضاع پیرمردی بنام اکبر سیاه در اخرین 

خانواده و زندگی ایرانی با تبلت و آیفون

فیلمی که بارها قسمت شد و ندیدمش اما دیگر مجال مقاومت نبود فیلمی که تا آخر در سفره روایت می شود و عزا و عروسیش هم بواسطه سفره و طعام است و بس یک حبه قند ساخته ی آخر رضا میر کریمی مسلخ سازنده ی خیلی دور خیلی نزدیک