سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

۳ مطلب با موضوع «book» ثبت شده است

اتوبوس که حرکت کرد ، صدایم را باد برد ...

لشکر خوبان روایت خاطرات تلخ و شیرین سالهایی است که بر زندگی سردار دفاع مقدس مهدیقلی رضایی بنام « جنگ » گذشته است و آنها را معصومه سپهری سالها پیش بر روی کاغذ های سپید ثبت کرد

کتاب مصاحبه های تروفو با هیچکاک

فرانسوا تروفوی فرانسوی حاصل بیش از پنجاه ساعت بحث و گفتگوی بین خودش و آلفرد هیچکاک را در کتابی که آنرا هلن . جی اسکات آمریکایی ابتدا ترجمه نمود و سپس پرویز دوایی انرا از انگلیسی به فارسی ترجمه کرد ، آورده است 

حکایت نصرانی و قافله حسین بن علی

شماس شامی روایت نامه های یولیوس شماس ارباب جالوت است که در مجلس عیش و نوش یزید بن معاویه و به هنگام حضور اسرا در قصر دستور قتل اربابش را یزید صادر می کند و جالوت محکوم به خیانت به روم و خلیفه جوان می شود