سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مازیار میری» ثبت شده است

بی خبر از حوض نقاشی و گنجشکک اشی مشی

حوض نقاشی اخرین ساخته مازیار میری است که در بردارنده چند روزی از زندگی زوجی مبتلا به معلولیت ذهنی و فرزند سالمشان در گیر و دار دغدغه های فرزند و بزرگتر شدن اوست و این زوج فقط باید با یکدیگر بسازند