سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تهران 1500» ثبت شده است

سال 1500 که شد داشت خوابم می برد ...

تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی داستان شهر ، زندگی و مردمانی است که خیلی خیلی پیش رفته اند و انسان ها دیگر زمان مر گ خود را به دقیقه و ثانیه هم می دانند حال در این وضع و اوضاع پیرمردی بنام اکبر سیاه در اخرین