سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نگار جواهریان» ثبت شده است

بی خبر از حوض نقاشی و گنجشکک اشی مشی

حوض نقاشی اخرین ساخته مازیار میری است که در بردارنده چند روزی از زندگی زوجی مبتلا به معلولیت ذهنی و فرزند سالمشان در گیر و دار دغدغه های فرزند و بزرگتر شدن اوست و این زوج فقط باید با یکدیگر بسازند

خانواده و زندگی ایرانی با تبلت و آیفون

فیلمی که بارها قسمت شد و ندیدمش اما دیگر مجال مقاومت نبود فیلمی که تا آخر در سفره روایت می شود و عزا و عروسیش هم بواسطه سفره و طعام است و بس یک حبه قند ساخته ی آخر رضا میر کریمی مسلخ سازنده ی خیلی دور خیلی نزدیک