سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «یادداشت» ثبت شده است

خصوصی بدون کاج و همسر و فرح بخش

رفتارهای مشکوک زن و استرس هایش مدام به آرامش اولیه فیلم خدشه وارد می کند اما متاسفانه فیلم خالی از تعلیق آنچنانی است تا مخاطب را بدنبال خود بکشاند و تماشاگر منتظر رخ دادن لحظه اصلیست و کمتر به پیش بینی و همزاد پنداری با آوا و محسن